Sgraffito

Technika ta stosowana jest przede wszystkim w malarstwie, garncarstwie i szkle.

Polega ona na przykryciu warstwy inną, a następnie usunięciu warstwy wierzchniej w taki sposób, aby wzór lub kształt był koloru niższego.

W witrażach usunięto górną warstwę kolorowego szkła i pokazano przezroczyste szkło pod nim.

W garncarstwie, to było przez białego lub kolorowego slipu, który jest mieszaniną gliny i wody i pokazując kolor ciała.

Został on wykonany przez islamskich garncarzy i stał się popularny na Bliskim Wschodzie.