Sfumato

Ta forma malowania jest dobrze postrzegana jako technika łagodzenia przejść między kolorami,

w zasadzie naśladowania obszaru poza tym, co ludzkie oko mogłoby dostrzec.

Technika ta polegała na łączeniu kolorów bez użycia linii lub obramowań, jak opisuje to Leonardo da Vinci.

Naśladowcy Leonarda da Vinci dokonali subtelnych gradacji bez żadnych linii czy obramowań i stworzyli więcej ciemnych obszarów.

Technika ta została wykorzystana do stworzenia bardziej specyficznych rysów twarzy i efektów atmosferycznych.