Malowanie perspektywiczne

Malarstwo perspektywiczne wywodzi się głównie z idei postrzegania przez widza.

Każdy może mieć swój własny, niepowtarzalny sposób widzenia.

Jest to technika tworzenia trójwymiarowych relacji graficznych i przestrzennych obiektu na płaszczyźnie dwuwymiarowej lub płaszczyzny powierzchownej w stosunku do płaszczyzny oryginalnej.

Jest to sposób reprezentowania przestrzeni i objętości, które mieszają się w określonym czasie i z ustalonej pozycji.

Od czasów renesansu malarstwo chińskie i większość malarstwa zachodniego wykonywane są w tej technice.

Technika ta ukazuje poczucie, że obiekty i ich otoczenie zostały ściśnięte w powierzchownej przestrzeni za obrazem.