Panorama

W tym stylu, obraz jest nakładany na płaską lub zakrzywioną powierzchnię, która jest zazwyczaj ciągłą lub krajobrazową sceną i jest otoczony lub rozwijany przed widzem. Malowane w sposób szeroki i […]

Malowanie panelowe

Technika ta została wykonana na sztywnym nośniku – głównie drewnianym lub metalowym – w odróżnieniu od obrazu wykonanego na płótnie. Płyta stanowiła podporę dla malarstwa sztalugowego, zanim pod koniec XVI […]

Impasto

Impasto jest rodzajem malarstwa, które sprawia, że dzieło sztuki wygląda jak wyróżniające się z powierzchni. Często stosowano go w celu odtworzenia jakości połamanej teksturowanej jakości akcentów. W XVII wieku znaleziono […]

Grisaille

Sztuka wykonania ilustracji w całości w odcieniach szarości lub stworzenia iluzji rzeźby, ta technika malarska jest wykorzystywana. W XV wieku była ona wykorzystywana przez flamandzkich malarzy. W XVIII wieku do […]

Graffiti

Jest to sposób przekazywania lub adresowania wszelkich informacji do ludzi. Bez zgody, oznaczanie miejsca publicznego jest nielegalne. Dokonuje tego osoba fizyczna lub grupa. Ściany są zazwyczaj malowane przez niektórych członków […]

Skróty perspektywiczne

Foreshortening jest twórczym sposobem wykorzystania nauki o “iluzji” w formie sztuki wizualnej. Jest to metoda tworzenia iluzji obiektu silnie ustępującego w tle. Iluzja przedmiotu wydaje się być krótsza niż w […]

Metoda podziału

Metodologia rozdzielania kolorów na poszczególne punkty lub pociągnięcia pigmentów. Stanowiła ona podstawę neo-impresjonizmu. Kiedy widzisz obraz z daleka, mieszałby się on i może być odbierany przez siatkówkę jako świetlista całość. […]

Chiaroscuro

Ta technika wykorzystywana w dziele sztuki do reprezentowania światła i cieni, które definiują obiekty trójwymiarowe. Jest to technika wykonywania nadruków na drzeworycie, w której efekty świetlne i odcienie są wytwarzane […]