Wybrane metody badania materiałów

36.75

Opis

Książka zatytułowana „Wybrane metody badania materiałów. Badanie metali i stopów” stanowi pierwszy tom książek dotyczących tematyki opisującej wybrane metody badania materiałów.
Przedstawiono w niej:
• sposoby przygotowania próbek do badań,
• najczęściej stosowane metody wykonywania badań oraz
• metody oceny wyników tych badań.
Uzupełnieniem przedstawionych wiadomości jest krótkie scharakteryzowanie metali pod względem budowy, właściwości i technologii ich obróbki.
Przedstawiony w książce materiał stanowi niezbędne kompendium wiedzy i opis nowoczesnych metod oznaczania właściwości materiałów.