Trening mentalny sportowca – kurs – Potęga pytań i ich znaczenie dla twojej kariery

3.00

Opis

Unikalny gotowy trening kształtowania postaw sportowca, oraz niszczenia barier i ograniczeń. Niemal 13 godzin specjalnych ćwiczeń, reguł, strategii i inspiracji. To umysł kieruje ciałem, dlatego zakup ten program i osiągaj wymarzone sukcesy! Opis Zgodzisz się ze mną, że czasem największą walkę jaką sportowcy stoczą, to nie zawsze jest ta z przeciwnikiem, tylko to ta, w której muszą pokonać sami siebie, swoje słabości, lęk i stres, prawda? Nie rzadko bywa tak, że zawodnik z większymi umiejętnościami technicznymi, czy z lepszymi zasobami przegrywa przez brak odpowiedniej koncentracji w kluczowych momentach, paraliżujący stres, zbyt słabą wiarę w siebie czy wiele innych czynników natury psychologicznej. Przygotowałem specjalne szkolenie dla wzmocnienia psychiki sportowca – kurs, w postaci książki, oraz 2 płyt audio. To unikalne zestawienie ćwiczeń budowania wewnętrznej motywacji, silnej postawy mentalnej, przełamywania barier, czy reguł i zasad osiągania sukcesu. Efekty są natychmiastowe, gdyż program zawiera gotowe sesje motywacyjne, mobilizujące, koncentrujące i w jednej chwili pobudzające do najlepszej siły skupienia i odwagi. Część 1 „ Trening mentalny” – to audiobook książki o tym samym tytule. Uczy sportowca kluczowych aspektów silnej postawy zwycięzcy, konkretnie pokazuje jak walczyć z negatywnymi myślami, przekonaniami, trudną przeszłością. Konkretnie ustawia cele, misję, pozytywne nastawienie, oraz bardzo silnie motywuje. Ta część zawiera także specjalne sesje motywacyjne, mobilizujące, koncentrujące i transformujące osobowość na silne, konkretne działanie. Jest w niej kilkanaście konkretnych strategii do działania, optymistycznego myślenia, kruszenia problemów, potężnej motywacji , ustalania misji i systemu wartości. Cały program rozwojowy jest oparty tylko na praktyce pracy z innymi zawodnikami oraz własnymi przejściami sportowymi autora. To 13 godzin i 30 minut specjalistycznej, unikalnej wiedzy jak osiągać cele i przełamywać swoje bariery. Cześć 2 „Sesje mentalne” zawiera 22 specjalistyczne sesje mentalne, konkretne ćwiczenia instalujące najważniejsze składowe sukcesu sportowca od strony psychiki: – instalację drogi do celu ostatecznego – instalację trwałej motywacji wewnętrznej – budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości – niszczenie lęku i strachu przed działaniem – odpalanie stanów mocy psychicznej i silnej fizjologii sukcesu – systemy zmiany przekonań, zamykania przeszłości, radzenia sobie z porażką, instalowanie stanów odwagi i wiele, wiele innych bezcennych konkretnych strategii. Sesje mentalne to gotowe strategie osiągania sukcesu osobistego, programowanie nowych nawyków myślenia, działania, niszczenie lęku i strachu, kreowanie nowej – najlepszej wersji siebie. To jedyny tego typu projekt na świecie, teraz dostępny dla każdego zawodnika i trenera. Zakup teraz dla siebie, oraz całego zespołu.