Patobiochemia

55.10

Opis

Książka polecana studentom medycyny, farmacji i analityki medycznej (medycyny laboratoryjnej). Wiadomości w niej zawarte mogą być również przydatne dla studentów i absolwentów innych kierunków uczelni medycznych np. pielęgniarstwa czy ratownictwa medycznego, a także osobom przygotowującym się do specjalizacji z różnych dziedzin medycyny.SPIS TREŚCI:PrzedmowaWyjaśnienia wybranych skrótów1. Biochemia śródbłonka naczyniowego2. Miażdżyca i czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych3. Markery sercowe4. Choroby metaboliczne i cukrzyca5. Biochemia nowotworów i mechanizmy starzenia ustroju6. Autofagia i procesy sprzątania komórkowego7. Biochemia stresu oksydacyjnego8. Antyoksydanty – rola w utrzymaniu homeostazy redoks9. Reaktywne formy tlenu jako aktywatory pozapalnych ścieżek sygnałowych10. Choroby alergiczne11. Biochemia hepatocytów i stłuszczenia wątroby12. Mechanizmy zegara biologicznegoZalecana literatura uzupełniającaIndeks