Panorama Dziejów Biblijnych

37.39

Opis

• znakomita pomoc w studiowaniu Biblii• synchroniczne tablice życia postaci i wydarzeń biblijnych• zestawienia od czasów Adama i Ewy aż do okresu apostolskiego• komentarze i opisy uzupełniające• skróty wybranych wydarzeń historycznych• kalendarz biblijny pozycjonujący wydarzenia według dat podanych w Piśmie świętym• równoległa skala datowania według kalendarza gregoriańskiego• dzieje Izraela przedstawione na tle historii regionu• czytelny system odnośników biblijnych pozwalający na szybkie odnalezienie danego wydarzenia w Biblii