Nauczanie religii w szkole w latach 1990-2015 wobec wyzwań katechezy

15.84

Opis

Praca zbiorowa, w której autorzy podejmują problematykę zadań katechezy w szkolnym nauczaniu religii oraz przedstawiają statystyczny obraz religijności społeczeństwa polskiego w szkolnej edukacji religijnej.