Narodziny Rzeczpospolitej Krakowskiej

30.18

Opis

Rzeczpospolita Krakowska doczekała się interesującej publikacji, nie tylko porządkującej wiedzę o epoce, ale przynoszącej też nowe spojrzenie na niektóre zagadnienia, przypominającej zapomniane czy wręcz nieznane postaci z pierwszej połowy XIX wieku.Z recenzji prof. dra hab. Kazimierza Karolczaka Pomysł przybliżenia dziejów i kultury Rzeczypospolitej Krakowskiej (1815-1846) uznać należy za wielce fortunny. Jeszcze większe uznanie budzi sposób patrzenia na ów państwowo-polityczno-kulturalny fenomen: przez szkło powiększające historii literatury i historiografii. Autorzy tekstów zgromadzonych w tym tomie dali pogłębiony obraz, skupiony na ważnych, a czasem też zapomnianych, zjawiskach, które kształtowały dzieje i kulturę Krakowa. Niektóre z tych zapomnianych na długo zjawisk (…) budzą dziś wzrastające zainteresowanie, daleko wychodzące poza tematy i problemy związane z krakowskim światem. Z recenzji prof. dra hab. Jarosława ŁawskiegoRzeczpospolita Krakowska doczekała się interesującej publikacji, nie tylko porządkującej wiedzę o epoce, ale przynoszącej też nowe spojrzenie na niektóre zagadnienia, przypominającej zapomniane czy wręcz nieznane postaci z pierwszej połowy XIX wieku.Z recenzji prof. dra hab. Kazimierza Karolczaka Pomysł przybliżenia dziejów i kultury Rzeczypospolitej Krakowskiej (1815-1846) uznać należy za wielce fortunny. Jeszcze większe uznanie budzi sposób patrzenia na ów państwowo-polityczno-kulturalny fenomen: przez szkło powiększające historii literatury i historiografii. Autorzy tekstów zgromadzonych w tym tomie dali pogłębiony obraz, skupiony na ważnych, a czasem też zapomnianych, zjawiskach, które kształtowały dzieje i kulturę Krakowa. Niektóre z tych zapomnianych na długo zjawisk (…) budzą dziś wzrastające zainteresowanie, daleko wychodzące poza tematy i problemy związane z krakowskim światem. Z recenzji prof. dra hab. Jarosława Ławskiego