Komputerowe metody analizy układów analogowych

63.20

Opis

Podręcznik jest poświęcony metodom analizy układów elektronicznych liniowych i nieliniowych. Składa się z dwóch części. W pierwszej autorzy wprowadzają studenta w teorię i algorytmy analizy układów elektronicznych. Omawiają metody: – modelowania elementów elektronicznych- tworzenia opisu obwodów- analizy wrażliwościowej- rozwiązywania problemów nieliniowych i obwodów dynamicznych w dziedzinie czasu.W drugiej części przedstawiają konkretne przykłady zastosowań tych wszystkich metod i algorytmów. Rozważania teoretyczne ilustrują przykładami numerycznymi.Książka jest przeznaczona dla studentów elektroniki, elektrotechniki, telekomunikacji, automatyki i informatyki na wyższych uczelniach technicznych.