Geograficzno-polityczny atlas Polski

53.60

Opis

„Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym” jest bogatym iwszechstronnym źródłem wiedzy o Polsce i Polakach. Pół tysiąca kolorowych map budujecałościowy obraz państwa i społeczeństwa w rocznicę odzyskania niepodległości. Podejmujetematy związane z polityką wewnętrzną i zagraniczną, historią, społeczeństwem, kulturą igospodarką. Dzięki równoczesnej polsko-angielskiej edycji Atlas przybliża Polskę takżecudzoziemcom. Lektura obowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych współczesną Polską.”Atlas of Poland’s political geography. Poland in the modern world „is a rich and comprehensive source of knowledge about Poland and Poles. Half a thousand of colorful maps build a comprehensive picture of the state and society on the 100th anniversary of independence. It undertakes topics related to domestic and foreign policy, history, society, culture and economy. Thanks to the simultaneous Polish-English edition, the Atlas also brings Poland closer to foreigners. A must-read for everyone interested in contemporary Poland.