Badania interdyscyplinarne Tom 4

66.67

Opis

ANDRZEJ BUKO, Wprowadzenie Część I. Historycy i archeolodzy we wspólnych badaniach średniowiecza ELŻBIETA KOWALCZYK-HEYMAN, Archeologia dla historyków, historia dla archeologów, czyli kilka uwag o programie kształcenia mediewistówDARIUSZ ANDRZEJ SIKORSKI, Jak wyglądałaby nasza wiedza o początkach Polski bez źródeł archeologicznychPIOTR PIĘTKOWSKI, Bobrzanie znad rzeki Bóbr czy „Obrzanie” znad Obry? O dyskusji polskich badaczy dotyczącej wzmiankowanego w tzw. dokumencie praskim z 1086 roku plemienia PobaraneGRZEGORZ KIARSZYS, Palimpsesty średniowiecznych krajobrazów w świetle metod nieinwazyjnych. Przykład archeologicznych studiów nad grodziskami powiatu górowskiego, woj. dolnośląskieMICHAŁ STARSKI, Reprezentatywność znalezisk archeologicznych dla badań nad kulturą materialną małego miasta w późnym średniowieczu na przykładzie Pucka Część II. Archeologia a architektura MARIAN RĘBKOWSKI, Początki architektury chrześcijańskiej na PomorzuHANNA KÓČKA-KRENZ, ARTUR RÓŻAŃSKI, Wielkopolskie palatia pierwszych Piastów na tle europejskich wczesnośredniowiecznych zespołów rezydencjonalnychWOJCIECH CHUDZIAK, Relikty romańskiego kościoła w Kałdusie. Problem genezy w kontekście wyników najnowszych badańANDRZEJ M. WYRWA, Grodowo-sakralny ośrodek w Łeknie. Podsumowanie badań (1982-2015). KomunikatLESZEK KAJZER , Badania dworów – nie tylko na MazowszuANDRZEJ ROZWAŁKA, Najstarsza architektura murowana w Lublinie. Wiele hipotez i długa droga do odkrycia prawdyANDRZEJ BUKO, Rezydencja króla Daniela Romanowicza w Chełmie. Nowe odkrycia i nowe wyzwania badawczeJANUSZ FIRLET, ZBIGNIEW PIANOWSKI, Wawel średniowieczny w świetle badań archeologicznych ostatnich 40 latMICHAŁ PROKSA, Pół wieku studiów nad romańskimi budowlami Przemyśla Część III. Historia sztuki na pograniczachDARIUSZ TABOR CR, Obraz w relacji do egzegezy biblijnej w wiekach średnich. Od bezpośredniej zależności od komentarza do samodzielnej interpretacji tekstu świętegoPIOTR ŁOPATKIEWICZ, Problematyka fundatorska drewnianego kościoła w Haczowie w kontekście najnowszych ustaleń chronologicznychKATARZYNA MOSKAL, Na pograniczu sztuki i rzemiosła. Hafty gotyckie w Małopolsce