Atlas chirurgii dziecięcej

129.51

Opis

Metody leczenia chorób chirurgicznych u dzieci i ich wyniki wpływają na stan zdrowia w życiu dorosłym. Podkreśla to rolę chirurga dziecięcego, wpływ jego wiedzy, umiejętności oraz stosowanych technik operacyjnych na odległe efekty anatomiczne i czynnościowe.Książka ta przedstawia najistotniejsze techniki operacyjne stosowane w chirurgii dziecięcej.