100 zadań z geometrii analitycznej z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku…

12.47

Opis

W opracowaniu znajdują się wybrane zagadnienia geometrii analitycznej. Do ich wyboru w znacznym stopniu przyczyniły się wieloletnie obserwacje oraz własne doświadczenia autorki. Dużo przedstawionych przykładów dotyczy rachunku wektoro-wego, który jest fundamentalną częścią Geometrii Analitycznej.W opracowaniu poruszono także zagadnienia takie jak: miejscegeometryczne na płaszczyźnie, współrzędne biegunowe oraz korelacje między prostymi oraz płaszczyznami w przestrzeni.